Opracowanie technologii systemów spajanych impulsami femtosekundowymi

ncbir

Firma Solaris Optics S.A. realizuje projekt pt. Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych, zintegrowanych systemów optycznych spajanych impulsami femtosekundowymi dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”.
 
I. Cel projektu i jego rezultaty
Rezultatem projektu będą gotowe do wdrożenia do oferty firmy innowacje produktowe w postaci zintegrowanych głowic optycznych:
– dzielniki i rekombinatory,
– GRISM-y
– interferometry.
 
Elementy światłodzielące to typ elementów optycznych zapewniających podział padającej na nie wiązki światła na dwie lub więcej rozseparowanych przestrzennie wiązek. Jedno ze stosowanych w tym celu rozwiązań wymaga pokrycia jednej z płaszczyzn elementu cienką warstwą optyczną pozwalającą na podział wiązki w określonym stosunku energetycznym dla określonego przedziału spektralnego.
 
Pozostałe powierzchnie są zazwyczaj pokrywane odpowiednią powłoką antyrefleksyjną. Solaris Optics w swoich produktach zaprojektuje warstwy dielektryczne o odpowiednich właściwościach, które pozwolą na rozszczepienie światła, nie wpływając na jakość i kształt wiązki wejściowej. Układy optyczne, w których występują elementy światłodzielące często wymagają również zaprojektowania zespołów mechanicznych zapewniających odpowiednie liniowe i kątowe pozycjonowanie elementów optycznych względem siebie w celu zapewnienia pożądanego biegu wiązki światła. Zintegrowana głowica optyczna wymaga jedynie zewnętrznej obudowy, co zmniejsza wagę i rozmiary układów.
 

II. Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 5 028 575,00 zł
 
III. Dofinansowanie
Dofinansowanie projektu z UE: 3 631 000,00 zł
 
IV. Termin realizacji projektu
Termin realizacji projektu: 1.04.2020 r. – 31.03.2024 r.
 

***