Rozwój infrastruktury B+R

Development of RD infra
 
Firma Solaris Optics S.A. realizuje projekt pn. „Rozwój infrastruktury B+R firmy Solaris Optics S.A. drogą do wdrożenia innowacji” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
 
I. Cel projektu i jego rezultaty

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R, w wyniku którego firma Solaris Optics zyska możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych w szerszym niż do tej pory zakresie celem opracowywania nowych, innowacyjnych elementów optycznych.
Bezpośrednimi odbiorcami planowanych do wdrożenia prac badawczych realizowanych w oparciu o wspomnianą infrastrukturę B+R jest rynek optyczny, w tym fotoniczny. Rozwiązania wypracowane w wyniku realizacji agendy badawczej będą dedykowane segmentom związanym z produkcją mikroskopów, aparatury pomiarowej, laserów oraz z badaniami nad kosmosem.
 
Najważniejsze etapy projektu to cztery powiązane ze sobą zadania:
Zadanie nr 1 – przygotowanie agendy badawczej;
Zadanie nr 2 – zakup infrastruktury B+R, w tym zakup:
– modułu trybu rastrowego do maszyny MRF,
– szlifierki f500 o szlifowania jednostronnego (2 szt),
– kaskadowego systemu filtracji chłodziwa do szlifierek SSM500-NC,
– zestawu kamieni do korekty kształtu narzędzi (paletek diamentowych),
– przyrządu do pomiaru narzędzi (paletek diamentowych),
– zestawu narzędzi do szlifowania (szale aluminiowe + paletki – 5 szt.);
Zadanie nr 3 – promocja projektu;
Zadanie nr 4 – pomiary elementów.
 
II. Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 1 587 797,48 zł
Wydatki kwalifikowalne projektu: 1 291 126,00 zł
 
III. Wkład Funduszy Europejskich

Dofinansowanie projektu z UE: 585 469,20 zł
 
IV. Termin realizacji projektu
14.01.2019 – 31.03.2021
 
***